PROFILI

MAX ŠIRINA cm MAX VISINA cm BOJA PROFILA OBR. MJERA NAČIN POSTAVLJANJA

BUŠENJE STOLARIJE

19 x 8

100 200 RAL 1 m2 s vana na stolariju DA

37 x 10

120

*

*

*

*

NE

24 x 24

130

*

*

*

*

DA

17 x 25 100 * * * *

DA